Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Skönhetsfläcken

  • Musset, Alfred de
  • Skönhetsfläcken / öfversättning Sigfrid Nyberg
  • Ingår i: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. – 11/10-18/10 1872
  • Originaltitel: La Mouche
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1853