Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

På Capri

  • Detlef, Karl
  • På Capri / öfversättning Sigfrid Nyberg
  • Ingår i: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. – 8/9-27/10 1874
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1857