Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Folkombudet för Paris: skildring från det andra franska kejsardömet

  • Trois-Etoiles, (pseud. för Eustace Clare Grenville Murray)
  • Folkombudet för Paris : skildring från det andra franska kejsardömet / öfversättning Sigfrid Nyberg
  • Ingår i: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. – 22/2-3/8 1875
  • Originalspråk: Engelska