Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Finlands svenska litteraturhistoria: D. 2

  • Finlands svenska litteraturhistoria : D. 2 / utgiven av Clas Zilliacus. – Helsingfors : Svenska litteratursällsk. i Finland ; Atlantis, 2000
  • Sidorna 47, 49, 51, 57, 163, 176, 365