Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Bhagavad-Gita: Herrens sång

  • Bhagavad-Gita : Herrens sång / på svenska av Nino Runeberg. – Helsingfors : G.W. Edlund, 1910
  • Originaltitel: Bhagavadgītā (urval)
  • Originalspråk: Sanskrit
  • Nya upplagor: Helsingfors : Schildt, 1922 ; Stockholm : Björck & Börjesson, 1944 ; Stockholm : Natur och kultur, 1955, 1969, 1973, 1980