Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Åbo lilja: kantat vid Åbo stads 700-årsjubileum

  • Koskenniemi, Veikko A.
  • Åbo lilja : kantat vid Åbo stads 700-årsjubileum / översättning av Nino Runeberg. – Åbo, 1929
  • Originaltitel: Turun lilja
  • Originalspråk: Finska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1929