Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Zanoni

  • Lytton, Edward Bulwer Lytton
  • Zanoni / på svenska av Nino Runeberg. – Helsingfors : Schildts, 1920
  • Originaltitel: Zanoni
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1842