Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Arbetets söner: Fadern Esau" fyller 60 år!

  • Nyberg, J. S.
  • Arbetets söner : Fadern Esau" fyller 60 år!
  • Ingår i: Folket i bild. – 3(1936): 32, s. 8