Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Viktor Rydberg: en lefnadsteckning

  • Warburg, Karl
  • Viktor Rydberg : en lefnadsteckning. – Stockholm : Bonnier, 1900
  • Sidorna 488-493