Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ballad som Villon skref åt sin mor, för att hon skulle bedja till Jungfru Maria

  • Villon, François
  • Ballad som Villon skref åt sin mor, för att hon skulle bedja till Jungfru Maria / öfversättning Ane Randel
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 31/12 1910, s. 10
  • Originalspråk: Franska