Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hvar är snön som föll i fjor? ; Ballad om forna tiders kvinnor

  • Villon, François
  • Hvar är snön som föll i fjor? ; Ballad om forna tiders kvinnor / öfversättning Ane Randel
  • Ingår i: Svenska Dagbladet. – 24/12 1911, s. 10
  • Originalspråk: Franska