Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lord Verulams Påminnelser, wid förefallande måhl,: i anledning af utsökta wisza kärnspråk, utur konung Salomos böcker

  • Bacon, Francis
  • Lord Verulams Påminnelser, wid förefallande måhl, : i anledning af utsökta wisza kärnspråk, utur konung Salomos böcker / öfversatt af N.H.D. (Nils Hufwedsson Dal). – Stockholm : tryckt hos Joh. L. Horrn, 1729
  • Originalspråk: Engelska