Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lord Verulams Vprichtiga utlåtelser, angående sedor, regering och hushåll: eller Kärnan af alt

  • Bacon, Francis
  • Lord Verulams Vprichtiga utlåtelser, angående sedor, regering och hushåll: eller Kärnan af alt / öfversatt af N.H.D. (Nils Hufwedsson Dal). – Stockholm : Henr. Christop. Merckell, kongl. boktr. i stor-furstendömet Finnland, 1726 1727
  • Originalspråk: Engelska