Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Riddarens Francis Bacons Betraktelser: 1. Om spådomar ; 2. Om all tings förwandling ; 3. Huru en må tiltaga i thet goda

  • Bacon, Francis
  • Riddarens Francis Bacons Betraktelser : 1. Om spådomar ; 2. Om all tings förwandling ; 3. Huru en må tiltaga i thet goda / öfversatt af N.H.D. (Nils Hufwedsson Dal). – Stockholm : tryckt och uplagt i And. Gräszlers boktryckeri, 1736
  • Originalspråk: Engelska