Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Swenske och göthiske gamle handlingar

  • Loccenius, Johannes
  • Swenske och göthiske gamle handlingar / öfversatt af Nils Hufwedsson Dal. – Stockholm : tryckt hos Benj. G. Schneider, 1728
  • Originalspråk: Latin