Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Englands fördel och winning, genom utländska handelen utförligen förklarad

  • Mun, Thomas
  • Englands fördel och winning, genom utländska handelen utförligen förklarad / i swenska språket öfwersatt utaf N.H.D. (Nils Hufwedsson Dal). – Stockholm, 1732
  • Originaltitel: England's treasure by forraign trade, or, The balance of our forraign trade is the rule of our treasure.
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1628