Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Cornelius Nepos Om the grekiska och andra förtreffeliga hjeltars lefwerne och bedrifter: then swenska studerande vngdomen, och them, som äro älskare af historien, til tjenst och nytto

  • Nepos, Cornelius
  • Cornelius Nepos Om the grekiska och andra förtreffeliga hjeltars lefwerne och bedrifter : then swenska studerande vngdomen, och them, som äro älskare af historien, til tjenst och nytto / på swensko öfwersatt af Nils Hufwedsson Dal och Johan Bäckström. – Stockholm : tryckt hos Benj. Gottl. Schneider, 1730
  • Originaltitel: Vitæ excellentium imperatorum
  • Originalspråk: Latin