Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Macedoniska historien i sammandrag

  • Anquetil, Louis Pierre
  • Macedoniska historien i sammandrag / öfversättning David Krutmejer. – Stockholm : Tryckt hos Fr. Cederborgh & comp, 1815
  • Originalspråk: Franska