Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Romerska historien i sammandrag: D. 1-2

  • Anquetil, Louis Pierre
  • Romerska historien i sammandrag : D. 1-2 / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm, tryckt hos Hen : tryckt hos Henr. A. Nordström, 1806-1807
  • Originalspråk: Franska
  • Nya upplagor: Stockholm : Tryckt hos direct. Henr. A. Nordström. På eget förlag., 1814-1815