Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Carl Grandison, eller Ungdomens mönster

  • Berquin, Arnaud
  • Carl Grandison, eller Ungdomens mönster / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos H.A. Nordström, 1806
  • Originaltitel: Le Petit Grandisson
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1787
  • Nya upplagor: Stockholm, 1812
  • Fri översättning av Cambon, Maria Geertruida de: De kleine Grandisson, of De gehoorzaame zoon 1782 (nederländska)