Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Samlade arbeten

  • Berquin, Arnaud
  • Samlade arbeten / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : Tryckt hos Henrik A. Nordström, 1808-1810
  • Originalspråk: Franska
  • Innehåll:

    Bd. 1: Den lille spelmannen ; Den lilla axplockerskan ; Värjan ; Fäderne försonte genom sina barn ; Ett godt hjerta ursäktar många obetänksamheter ; Pagen ; Bd. 2: Den straffade fåfängan ; Den gode sonen ; Vindthyndan och ringen  ; Afskedet ; Eldsvådan ; Blindbocken ; Bd. 3: ? ; Bd. 4: Uppfostran på modet ; Styfmoders-skolan ; Krigs-skolan ; Forsättning af krigs-skolan