Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Store mäns lefverne i sammandrag: D. 1-8

  • Blanchard, Pierre
  • Store mäns lefverne i sammandrag : D. 1-8 / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Carl Delén, 1808-1816
  • Originaltitel: Le Plutarque de la jeunesse, ou Abrégé des vies des plus grands hommes de toutes les nations
  • Originalspråk: Franska
  • Varianttitel: Ungdomens Plutark, eller Sammandragna lefvernes-beskrifningar öfver stora män
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1801-04
  • Nya upplagor: Stockholm, tryckt hos Carl Deleen, 1820