Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Geografiskt bibliotek för ungdom, eller Samling af intressanta resebeskrifningar, till den uppväxande ungdomens nytta och nöje . Stockholm. Tryckt hos C.F. Marquard. På eget förlag. [14-15:]: D. 1-16

  • Campe, Joachim Heinrich
  • Geografiskt bibliotek för ungdom, eller Samling af intressanta resebeskrifningar, till den uppväxande ungdomens nytta och nöje . Stockholm. Tryckt hos C.F. Marquard. På eget förlag. [14-15:] : D. 1-16 / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : Tryckt hos Fr. Cederborgh & comp, 1804-1816
  • Originaltitel: Sammlung interessanter und durchgängig zweckmässig abgefasster Reisebeschreibungen für die Jugend
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1785-1802