Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Försök öfver bibelsällskaps-inrättningens anda och ändamål: skrift, belönad af comitén för protestantiska bibelsällskapet i Paris, vid allmänna sammankomsten den 16 aprill 1823

  • Felice, Guillaume Adam de
  • Försök öfver bibelsällskaps-inrättningens anda och ändamål : skrift, belönad af comitén för protestantiska bibelsällskapet i Paris, vid allmänna sammankomsten den 16 aprill 1823 / öfversättning David Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Samuel Rumstedt, 1825
  • Originalspråk: Franska