Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Fransk parleur, eller Wald samling af fransyska och swenska samtal: innehållande en praktisk wägledning för begynnare att tala franska språket

  • Fransk parleur, eller Wald samling af fransyska och swenska samtal : innehållande en praktisk wägledning för begynnare att tala franska språket / ifrån tyskan af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos C. Fr. Marquard, 1807
  • Originalspråk: Tyska
  • Nya upplagor: Stockholm, 1811, 1819 ; Örebro, 1824