Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lärdomar af djurens exempel

  • Lärdomar af djurens exempel / öfversättning af D. Krutmejer. – Stockholm : tryckt hos Carl Fr. Marquard, 1807
  • Originalspråk: Franska