Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Min vän Lehman: lustspel i 4 akter

  • Klaussmann, Oskar & Brentano, Fritz
  • Min vän Lehman : lustspel i 4 akter / bearbetad från tyska af Harald Molander
  • Nya Teatern å Blasieholmen 15/2 1886
  • Originaltitel: Alfreds Briefe
  • Originalspråk: Tyska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1865
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 2321  -  se även: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 65 (spelad 27/10 1886)