Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ett besök: skådespel i 2 akter

  • Brandes, Edvard
  • Ett besök : skådespel i 2 akter / översättning Harald Molander
  • Nya Teatern å Blasieholmen 9/10 1884
  • Originaltitel: Et Besøg
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1882
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 900  -  se även: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 66