Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En förmyndare: komedi i 3 akter

  • Bisson, Alexandre & Moinaux, Jules
  • En förmyndare : komedi i 3 akter / översättning Harald Molander
  • Svenska teatern (Helsingfors) 9/3 1888
  • Originaltitel: Un conseil judiciaire : comédie en 3 actes
  • Originalspråk: Franska
  • Varianttitel: Under förmyndare
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
  • Källa: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 67  -  Spelad på Kungliga Dramatiska Teatern 28/12 1897 med titeln Under förmyndare, Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3417