Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Äktenskaplig lycka: komedi i 3 akter

  • Valabrègue, Albin
  • Äktenskaplig lycka : komedi i 3 akter / öfversättning Harald Molander
  • Nya Teatern å Blasieholmen 17/1 1887
  • Originaltitel: Le bonheur conjugale
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1886
  • Källa: Tal- och sångpjeser uppförda å Stockholms samtliga teatrar och öfvriga lokaler spelåren 1863-1913 upptecknade af Emil Michal, Stockholm 1916, nr. 3612  -  se även: Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 67