Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Hvar är hatten?: lustspel i 1 akt efter en engelsk idé

  • Hvar är hatten? : lustspel i 1 akt efter en engelsk idé / öfversättning Harald Molander
  • Svenska teatern (Helsingfors) 18/9 1889
  • Originalspråk: Engelska
  • Varianttitel: Var är hatten?
  • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 69