Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Madame Favart: operett i 3 akter

  • Duru, Alfred & Chivot, Henri
  • Madame Favart : operett i 3 akter / öfversättning Harald Molander ; musik Jacques Offenbach
  • Svenska teatern (Helsingfors) 2/3 1890
  • Originaltitel: Madame Favart
  • Originalspråk: Franska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1878
  • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 71