Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sankt Andreas fest: operett i 3 akter

  • Sankt Andreas fest : operett i 3 akter / öfversättning Harald Molander ; musik Ivan Caryll
  • Svenska teatern (Helsingfors) 3/4 1891
  • Originalspråk: Engelska
  • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 73