Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Underklass: skådespel i 4 akter

  • Jones, Henry Arthur
  • Underklass : skådespel i 4 akter / fri öfversättning Harald Molander och Emelie Degerholm
  • Svenska teatern (Helsingfors) 27/5 1892
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1889
  • Källa:  Svenska Teatern i Helsingfors : repertoar 1860-1975, Helsingfors : Söderström, 1977, s. 75