Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ibsen i västficksformat: en samling af skaldens mest kända skådespel i lindrigt sammandrag lämpade för allvarligt själfstudium

  • Anstey F. (pseud. för Thomas Anstey Guthrie)
  • Ibsen i västficksformat : en samling af skaldens mest kända skådespel i lindrigt sammandrag lämpade för allvarligt själfstudium / fri öfversättning Harald Molander. – Stockholm : F. & G. Beijers Bokförlagsaktiebolag, 1895
  • Originaltitel: Mr Punch's pocket Ibsen
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1893