Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Författarens dröm på scenen: Harald Molanders regi och författarskap

  • Ringby, Per
  • Författarens dröm på scenen : Harald Molanders regi och författarskap. – Umeå : Almqvist & Wiksell International, 1987. – (Umeå studies in the humanities ; 84)