Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Harald Molander: människan och konstnären

  • Molander, Olof
  • Harald Molander : människan och konstnären. – Stockholm : Bonnier, 1950