Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Sorgens barn

  • Krohn, Helmi (pseud. Helmi Setälä)
  • Sorgens barn / bemyndigad öfversättning från finskan af Holger Nohrström. – Helsingfors : Söderström, 1905
  • Originaltitel: Surun lapsi
  • Originalspråk: Finska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1905