Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Israels döttrar

  • Haahti, Hilja (pseud. för Hilja Krohn)
  • Israels döttrar / bemyndigad öfversättning från finskan af Holger Nohrström. – Helsingfors : Söderström, 1904
  • Originalspråk: Finska
  • Ej i Libris, se KB:s gamla katalog "Plåten"