Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Holger Nohrström: biblioteksman och forskare, publicist och översättare

  • Mustelin, Olof
  • Holger Nohrström : biblioteksman och forskare, publicist och översättare. – Helsingfors : Svenska litteratursällskapet i Finland, 1991. – (Levnadsteckningar Skrifter / utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland ; 571)