Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Helsingfors universitetsbiblioteks Fennicasamling: historiska anteckningar

  • Nohrström, Holger
  • Helsingfors universitetsbiblioteks Fennicasamling : historiska anteckningar. – Helsingfors : Helsingin yliopiston kirjasto, 1918. – (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja ; 1)