Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Kärlek

  • Talvio, Maila
  • Kärlek / bemyndigad översättning från finskan av Runar Schildt. – Stockholm : Bonnier, 1924
  • Originaltitel: Kaksi rakkautta
  • Originalspråk: Finska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1898
  • Nya upplagor: Helsingfors : Schildt, 1924