Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Antikviteter av alla slag som var och en kan finna

  • Benzon, Gorm
  • Antikviteter av alla slag som var och en kan finna / översättning Aslög Davidson. – Stockholm : Forum, 1963
  • Originaltitel: Antikviteter og snurrepiberier
  • Originalspråk: Danska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1962
  • Nya upplagor: Stockholm : Forum, 1970