Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Lidandets problem

  • Lewis, C. S.
  • Lidandets problem / översättning av Aslög Davidson. – Lund : Gleerup, 1955
  • Originaltitel: The problem of pain
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1940
  • Nya upplagor: Örebro : Libris, 1979, 1995
  • Innehåll:

    Företal ; I. Inledning ; II. Gudomlig allmakt ; III. Gudomlig godhet ; IV. Männsklig ondska ; V. Syndafallet ; Vi. Mänskligt lidande ; VII. Mänskligt lidande ; VIII. Helvetet ; IX. Djurens lidande ;  X. Himmelen ; Tillägg