Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

En rackarunge från Budapest

  • Seredy, Kate
  • En rackarunge från Budapest / från engelskan av Aslög Davidson. – Stockholm : Ljus, 1949
  • Originaltitel: The good master
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1935