Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

”N:o 1”

  • Gordon, Leslie Howard
  • ”N:o 1” / översättning Aslög Davidson
  • Ingår i: Aftonbladet. – 11/11-22/12 1921
  • Originalspråk: Engelska