Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Ljuslågor i vinden

  • Diver, Maud (pseud. för Katherine Helen Maud Marshall)
  • Ljuslågor i vinden / översättning Aslög Davidson
  • Ingår i: Aftonbladet. – 28/12 1921 - 17/3 1922
  • Originaltitel: Candles in the Wind
  • Originalspråk: Engelska
  • Utgivnings/tillkomstår för original: 1909