Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Efterord till Franςois Rabelais: Den store Gargantuas förskräckliga leverne

  • Järv, Harry
  • Efterord till Franςois Rabelais: Den store Gargantuas förskräckliga leverne. – Stockholm : Atlantis, 1980
  • Ingår i: Franςois Rabelais: Den store Gargantuas förskräckliga leverne. – s. 267-273