Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Holger Petersen Dyggve: minnestal hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 21 maj 1962

  • Kraemer, Erik von
  • Holger Petersen Dyggve : minnestal hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens sammanträde den 21 maj 1962
  • Ingår i: Societas Scientiarum Fennica (Helsingfors). – Årsbok – Vuosikirja XLI C N:o 1, s. 4-14