Svenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättareSvenskt översättarlexikon - biografiskt uppslagsverk över svenska översättare

Holger Petersen Dyggve: In memoriam

  • Långfors, Arthur
  • Holger Petersen Dyggve : In memoriam
  • Ingår i: Neuphilologische Mitteilungen (Helsingfors. – 1954, LV: 7-8, s. 241-244